Předsedové a starostové od roku 1896

1896 – 1924

THOMAYER Antonín

Trhanovský farář

1924 – 1938

KNOPP Martin

Chodov 20

1946 – 1951

MATHAUSER Bartoloměj

Chodov 93

1954 – 1956

LOKAJÍČEK Václav

Chodov 77

1957 – 1958

ETZL Bartoloměj

Chodov 2

1959 – 1961

MATHAUSER Josef

Chodov 46

1962 – 1969

MATHAUSER Jakub

Chodov 97

1970 – 1973

HRUBÝ Bartoloměj

Chodov 36

1974 – 1989

SCHNEIDER Josef

Chodov 149

1990 – 2009

KINCLER Josef

Chodov

2010 –

MLEZIVA Petr

Chodov