Praporečníci od roku 1896

1896 – 1924

TAUER Jakub

Chodov 66

1924 – 1945

SOKOL Bartoloměj

Chodov 43

1945 – 1972

FREI Michal

Chodov 54

1972 – 1985

SOKOL Karel

Chodov

1985 –

KONOP Jan

Chodov